Windows10 Archive

แนะนำการใช้งานวินโดว์10เบื้องต้น

  สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน Windows 10 ครั้งแรก แนะนำให้ดูคลิปนี้ นะครับ แค่ 10 นาที ก็สามาถเข้าใจและใช้งานได้ ที่จริงทาง Microsoft เอง ก็ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากนัก เพราะเขาคงคำนึงถึง ความเคยชินในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งาน หรือต่อยอดการใช้งานได้ง่ายๆ คลิกดูคลิปที่ลิงค์ Youtube ครับ